title-image
Fotovoltaické elektrárne

Fotovoltaika pre rodinné domy

Fotovoltaika využíva slnečné žiarenie na produkciu elektriny, čím šetrí životné prostredie a znižuje náklady na energiu. Bez ohľadu na to, či si vyberiete systém s batériami alebo bez nich, fotovoltaika je investíciou do udržateľnej budúcnosti a vášho komfortu.

Fotovoltaická elektráreň vhodná pre všetkých, ktorí vedia s vyrobenou elektrinou účelne hospodáriť najmä počas dňa. Pracuje vzájomne s distribučnou sieťou a pre maximálne využitie energie je tieto systémy možné kombinovať s reguláciou prebytkov do výroby teplej vody alebo uskladnením do virtuálnej batérie.

Riešenia, ktoré vás nikdy nenechajú v núdzi a vaša vyprodukovaná elektrina čaká na svoje využitie v akumulátoroch potrebných hlavne ráno a v noci. Ako pri každej z našich zostáv aj pri hybridných zostavách sú použité najnovšie technológie, čoho dôkazom sú aj nami používané batérie tvoriace základ týchto zostáv.

Dynamickým riadením prebytkov elektrickej energie z Fotovoltiky Vám dokážeme ohrievať teplú úžitkovú vodu, čo prispieva k rýchlejšej návratnosti vašej investície.

Štátna dotácia až do výšky 4025 €

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Naše realizácie

Spoznajte naše prevedenia fotovoltaických systémov pre rodinné domy, ktoré prinášajú energetickú nezávislosť a ekologickú výhodu.

KONTAKTSME TU PRE VÁS

Potrebujete viac informácií ?
Napíšte nám alebo volajte
+421 907 832 329